پشتوانه های علمی و پژوهشی موجب توسعه گردشگری می گردد

به گزارش سرمایه گذاری ایکیوسی، خبرنگاران/خراسان رضوی معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: ورود به مسائل مختلف گردشری و زیارت، بدون پیمودن مراحل و رعایت ضوابط غیر قانونی بوده و برای اجرا و عملیاتی کردن هر پروژه ای وجود پشتوانه علمی و پژوهشی الزامی است.

پشتوانه های علمی و پژوهشی موجب توسعه گردشگری می گردد

نرگس شالچیان در گفت وگو با خبرنگاران درخصوص ارتباط و اهمیت کارهای پژوهشی و علمی در صنعت گردشگری اظهار کرد: قبل از آن که من در شهرداری فعالیت داشته باشم، معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان بوده ام؛ یعنی رکن اصلی تصمیم گیری من مسائل پژوهشی است و هرگز کاری را بدون پشتوانه علمی انجام نمی دهم، همانطور که هر عقل سلیمی ایجاب می نماید که براساس این مدار حرکت کنیم. ضمن این که شورای شهر نیز به تمام حوزه ها ابلاغ نموده اند که برای انجام هر کار و پروژه ای باید پشتوانه پژوهشی وجود داشته باشد.

وی اضافه نمود: به همین دلیل نهادی با عنوان نهاد پژوهش و مطالعات در شهرداری و اداره کل وجود دارد که بر اساس احتیاجها و اولویت هایی که در دل برنامه عملیاتی تنظیم و تدوین شده است، سرفصل های مدنظر را دریافت نموده و بر اساس ضوابط و فرایندهایی مورد نظر، مشاورانی انتخاب نموده و سپس خروجی کار را به ما تحویل می دهد.

معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ادامه داد: این که هر فردی بدون مطرح کردن دغدغه پژوهشی خود برای نهادها و بدون پیمودن مراحل آن به مسائل ورود پیدا کند و با هر پژوهشکده، مرکز علمی و هر فرد دیگری که مد نظر دارد به طور مستقیم و بدون رعایت ضوابط وارد رابطه می گردد، در چارچوب قانونی قرار نمی گیرد.

وی گفت: بر اساس برنامه عملیاتی 97 تا 1400 برای هر فردی که در حوزه زیارت و گردشگری فعالیت می نماید دو عنوان تأسیسات گردشگری و خدمات گردشگری ذکر شده و افراد ضروری است آنالیز نمایند که چه احتیاجها و پاشنه آشیل هایی وجود دارد و هم چنین در کدام بخش ها ضروری است بعضی از حوزه ها به ما یاری نمایند. در واقع دغدغه به صورت کلی منتقل می گردد و آن ها بر اساس فرایندهایی که خواستار آن هستند، مشاورانی می گیرند.

فرهنگ میزبانی علاوه بر موضوعات روانی، خدمات ارائه زیرساخت ها را نیز در برمی گیرد

شالچیان بیان نمود: به عنوان مثال ارتقاء فرهنگ و خدمات میزبانی یکی از اقداماتی است که تصمیم گرفته ایم، انجام دهیم. فرهنگ صرفا به موضوعات روانی و احساسی می پردازد اما خدمات ارائه زیرساخت ها را نیز در بر می گیرد؛ به همین دلیل پس از گفت وگو و طرح موضوع بر اساس دغدغه شکل گرفته در حوزه اجرایی و در حوزه شهروندی موارد جمع آوری، به حوزه نهاد مطالعات منتقل شده و از آن ها درخواست شد مشاورینی را به ما معرفی نموده تا بتواند به ما یاری کند؛ به شکلی که مشاور در حوزه علمی و ما در حوزه اجرا دو بال یکدیگر باشیم.

وی اضافه نمود: ما بر اساس احتیاجها و دغدغه های موجود، موارد را برای نهاد مطالعات مطرح نموده ایم و فراخوان هایی در دفتر مطالعات زده می گردد؛ به این ترتیب افرادی که می توانند یاری نمایند وارد فرایند شده و پروپوزال خود را ارائه می دهند؛ به طوری که ما در حال حاضر در حال جمع بندی عناوین 1400 هستیم.

معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد بیان نمود: نگاه خیلی آرمانی به هر موضوعی در پژوهش های علمی باعث می گردد، نتوانیم به طور کامل از بعضی موارد استفاده کنیم که به نظر من این امر یکی از عواملی است که سبب دافعه می گردد؛ به عنوان مثال زمانی که شخصیتی علمی موضوعی را مطالعه می نماید، اشراف کمتری بر تنگناها، ضوابط و محدودیت های اجرایی دارد. بنابراین به عقیده من ضروری است پژوهشگران در کنار بحث های علمی، موضوع را از زوایای مختلف طبیعی، اجتماعی و ... آنالیز نموده و به هر یک از جنبه ها، وزنی اختصاص دهند تا بر اساس وزن بندی بعضی تصمیمات گرفته گردد.

صنعت گردشگری، صنعتی میان بخشی است

معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در خصوص تعامل شهرداری با میراث فرهنگی و استانداری اظهار کرد: به عقیده من یکی از مواردی که باید مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد، میان بخشی بودن حوزه گردشگری است؛ هنوز درک یکسانی از میان بخشی بودن این حوزه وجود ندارد. ایجاد ادبیات یکسان در بین مدیران شهری یکی ازاولین اقداماتی بود که به نظر من ضروری است، روی دهد. برای نهادینه کردن این مسئله که صنعت گردشگری میان بخشی بوده و علاوه بر حوزه فرهنگ می تواند به زمینه های دیگری مانند اقتصاد ورود پیدا کند، بسیار زمان بر بوده و همچنان به طور کامل محقق نشده است.

شالچیان ادامه داد: با توجه به ارتباطات برون سازمانی که یک حوزه میان بخشی مانند معاونت گردشگری و زیارت می خواهد با دستگاه های مختلف داشته باشد و کارهایی که قصد انجامش را دارد، آیا فرکانس صدای این معاونت اجازه می دهد که رسالت اصلی که مورد انتظار دیگران است را اجرا کند؟ پاسخ این سوال قطعا خیر است. در بسیاری از موارد صندلی حقوقی بنده برای پیشبرد کارها یاریی ننموده و این صندلی حقیقی من بوده که در این حوزه یاری رسانده و این ضعفی است که وجود دارد.

یکی دیگر از اقدامات معاونت گردشگری، توانمندسازی و آموزش سرمایه های انسانی است

وی در خصوص اقدامات این نهاد ابراز کرد: در ایستگاه محور نیشابور فضای 10 هزار هکتاری را با عنوان ایستگاه استقبال از زائر که کلنگ زنی آن صورت گرفته است جزء افتخارات شهر محسوب می گردد. این پروژه 12 سال به تأخیر افتاده بوده و همه کوشش داشتند که این مورد انجام گردد اما این اتفاق نیافتاده بود تا این که ما پیروز به انجام آن شدیم. توانمندسازی و آموزش سرمایه های انسانی نیز از دیگر موارد است. هم چنین در آرامگاه فردوسی طرح بلد محلی وجود دارد که به افراد این منطقه آموزش هایی داده می گردد تا علاوه بر شناسایی ظرفیت های محلی، به عنوان تورلیدر نیز فعالیت داشته باشند.

معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد اظهار کرد: دو کار بنیادی صورت گرفته است که یکی از آن ها آموزش مفاهیم شاهنامه در مدارس است. این که این آموزش در سرفصل درسی و در ساعت و برنامه درس رسمی گنجانده گردد کار بسیار بزرگی بوده که بازدارنده های زیادی نیز داشته است. از فروردین ماه سال 97 موضوع آموزش مفاهیم شاهنامه در مدارس مشهد را با مدیر کل آموزش و پرورش طرح موضوع کردیم و این آموزش ها در پایه چهارم ابتدایی و پیش دبستانی دوره دوم ارائه خواهد شد.

شالچیان مطرح کرد: برای انجام این کار احتیاج به پشتوانه هایی داشتیم. یکی از کارهایی که در این زمینه انجام داده ایم، آنالیز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است که بر اساس آن 12 بند از این سند می تواند به طور مستقیم با مفاهیم شاهنامه در مدارس ربط پیدا کند و ما با استناد به این پشتوانه توانستیم با مدیران آموزش و پرورش گفت وگو نموده و علامت سؤالی در ذهن آن ها ایجاد کنیم.

وی در خصوص فراوری محتوا در این حوزه ادامه داد: با وجود این که شاهنامه پژوه و ادیبانی در کنار ما حضور دارند اما باید دستگاهی کار فراوری محتوا در این خصوص را انجام دهد که سابقه کار در آموزش وپرورش را نیز داشته و پذیرفته شده باشد. بنابراین با کانون پرورشی فکری بچه ها صحبت کردیم و تفاهم نامه سه جانبه ای میان شهرداری، مدیرکل آموزش وپرورش و کانون پرورشی تنظیم شد و کارگروهی از این سه بخش تشکیل دادیم؛ به این ترتیب کانون در کنار ما نهاده شد، فراوری محتوا انجام شد، مورد تأیید آموزش و پرورش نهاده شد، آموزش معلمان شروع شد و این آموزش در 62 مدرسه انتخابی انتقال پیدا کرد.

معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد اضافه نمود: سپس آسیب شناسی صورت گرفت، خروجی آن دریافت شد و سال جاری در بیش از 300 مدرسه این آموزش و در قالب طرح آموزش خوانا که جزء یکی از سرفصل های پذیرفته شده در آموزش و پرورش است، ارائه می گردد. در حال حاضر نیز در شهرهای اصفهان و کرمان نیز این طرح اجرا شده و این آموزش ها انجام می گردد.

شالچیان گفت: مقدمات این آموزش در سال تحصیلی فعلی صورت گرفته است و به زودی امضا رسمی تفاهم نامه صورت خواهد گرفت. شایان ذکر است که سال جاری مدارس استثنائی نیز به آموزش مفاهیم شاهنامه اضافه شده اند. انتخاب مدارسی که این آموزش در آن ها انجام می گردد بر عهده آموزش و پرورش بوده است و بر اساس زیرساخت های لازم موجود این مدارس انتخاب خواهند شد.

وی اضافه نمود: جشنواره حفظ و نقل شاهنامه از دیگر کارها و اقدامات است. در این جشنواره 500 اثر از کل کشور دریافت شد که داوری میان این آثار بسیار مشکل بود و در نهایت 60 اثر انتخاب شد. در 48 ساعت نخستین انتشار این آثار بیش از 70 هزار بازدیدنماینده داشتند و 20 درصد داوری این آثار توسط مردم داوری شده است.

اتوبوس قرار زیارت یکی از اقدامات مثبت معاونت گردشگری و زیارت بود

معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در خصوص چارت معاونت گردشگری و زیارت بیان نمود: این معاونت شامل اداره زیارت، اداره گردشگری و امور فرهنگی توس می گردد. سعی نموده ایم کارهایی که انجام می دهیم به صورت مجزا هر یک از ادارات را در بر گیرد و یا ترکیبی از این سه اداره باشد. یکی از کارهایی که مدیر گذشته انجام داده بود و ما به آن ورود پیدا کردیم، اتوبوس قرار زیارت بود؛ به این صورت که طبق تفاهم نامه میان شرکت اتوبوس رانی و مدیران سال های گذشته هرروز 10 اتوبوس از مقابل مساجد حرکت می کردند و افراد کم توان که با مشکلاتی برای تشرف به حرم مطهر رضوی روبرو بودند بر اساس اعلام قبلی با استفاده از من کارت خود می توانستند دو ساعت ونیم تا سه ساعت به حرم رفته و رفت وبرگشت آن ها از این طریق انجام می شد.

شالچیان ادامه داد: طبق گفت وگویی که با افراد مختلف شکل گرفت، به این نتیجه رسیدم که این احتیاج و درخواست از حوزه دانشگاهی ما نیز می گردد؛ بنابراین در اولین اقدام جامعه دانشگاهی را نیز به این تفاهم نامه اضافه نمودم تا بر این اساس دانشجویانی که تمایل دارند به حرم مشرف شوند، بتوانند درخواست دهند تا اتوبوس به این محل اعزام گردد.

وی بیان نمود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده تمام این 10 اتوبوس که در حال حاضر به 15 دستگاه افزایش پیدا نموده و هرکدام 40 سرنشین دارند، در روز چهارشنبه که روز زیارتی امام رضا(ع) است، همه رأس ساعت مشخصی در مقابل حرم حضور داشته باشند. به شکلی که روزانه 400 نفر تا قبل از شیوع ویروس کرونا در این طرح حضور داشته اند.

معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد اظهار کرد: یکی از نیروهای راهنمای زائر نیز در این قسمت حضور پیدا می کرد و در بدو ورود آداب زیارت را برای این افراد عنوان می نماید، زیارت نامه می خواند و حوزه های مختلف را به آن ها نشان داده و معرفی می نماید و ظرفیت های مختلف حرم را برای آن ها شرح می دهد.

شالچیان ادامه داد: مسابقه پیامکی چهارشنبه های زیارتی از جمله اقدامات حوزه زیارتی به حساب می آید. به گونه ای که هر هفته حدود سه هزار نفر از سراسر ایران در این مسابقه پیامکی شرکت می نمایند. ما برای آن که حوزه های مختلف را درگیر کنیم، با آستان قدس و ارشاد مکاتباتی داشتیم و از آن ها درخواست کردیم در طراحی سؤال به ما یاری نمایند و این ظرفیت بسیاری خوبی است که تمام دستگاه ها در کنار یکدیگر نهاده شده اند. هم چنین طبق صحبتی که با آستان قدس داشتیم در ماه مبارک رمضان، در موزه ها باز بوده و بعد از افطار تورهایی برگزار می شد که تاپاسی از شب مردم می توانستند از موزه های حرم بازدید نمایند که اتفاق بسیار خوبی بود و بازخوردهای بسیاری خوبی نیز دریافت کردیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 15 فروردین 1400 بروزرسانی: 15 فروردین 1400 گردآورنده: s-iqc.ir شناسه مطلب: 226

به "پشتوانه های علمی و پژوهشی موجب توسعه گردشگری می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پشتوانه های علمی و پژوهشی موجب توسعه گردشگری می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید