شدت استرس به چه عواملی بستگی دارد؟

به گزارش سرمایه گذاری ایکیوسی، چرا عده ای از افراد در مقابله با حوادث و مسائل، مقاومت روانی بیشتری دارند و برعکس بعضی به آسانی تسلیم مسائل زندگی شده و در مقابله با حوادث احساس شکست دارند؟

شدت استرس به چه عواملی بستگی دارد؟

شدت استرس به چه عواملی بستگی دارد؟

چرا عده ای از افراد در مقابله با حوادث و مسائل، مقاومت روانی بیشتری دارند و برعکس برخی به آسانی تسلیم مسائل زندگی شده و در مقابله با حوادث احساس شکست دارند؟

عواملی که باعث تاثیرپذیری بیشتر از وقایع استرس آمیز می شوند به قرار زیر است:

1- هر چه شدت واقعه بیشتر باشد، اثرات آن هم بیشتر خواهد بود. مثلاً مرگ یکی از اعضای خانواده به مراتب اثرات شدیدتری ایجاد می نماید تا بیماری یکی از آنها.

2- هر چه یک مشکل یا رویداد زندگی بیشتر بطول انجامد، اثر آن هم بیشتر خواهد بود.

3- برداشت ذهنی فرد از وقایع و طرز تلقی از حوادث، روی اثرات ناشی از حوادث بر جسم و روان اثر می گذارد. مثلاً اگر فردی مرگ را بعنوان یک تحول مثبت، یک تغییر شرایط زندگی و رفتن به دنیای باقی و زندگی جاوید بدانید و طبق مشیت الهی اعتقاد به واقعیت غیر قابل انکار مرگ داشته باشد، اثر جسمی و روحی ناشی از مرگ یکی از نزدیکان در وی به مراتب کمتر خواهد بود. بنابراین دیدگاه فرد نسبت به هر واقعیت، روی شدت اثرات جسمی و روحی آن واقعه بر فرد تاثیرات بسزائی دارد.

4- هرقدر فرد در دوران کودکی حوادث بیشتری را تجربه کرده باشد، تاثیرپذیری وی ازحوادث بعدی بیشترخواهد شد.

5- برخی از خصوصیات شخصیتی، آسیب پذیری فرد را نسبت به عوارض و اثرات ناشی از مسائل بیشتر می نماید:

- کسانی که وابستگی یبش از حد به خانواده و دیگران دارند.

- کسانی که اعتماد به نفس کافی ندارند.

- کسانی که ناراحتی های خود را با کسی در میان نمی گذارند.

- کسانی که به جامعه و آینده خوش بین نیستند.

- کسانی که احساس ناتوانی در روبرو شدن با حوادث آینده زندگی دارند.

این گونه افراد زودتر تسلیم حوادث شده، در زندگی شکست می خورند و خیلی زود خود را در مقابل مسائل می بازند، این افراد آستانه تحمل پائینی داشته و تحمل وقایع و رویدادهای زندگی را ندارند.

6- برخی از افراد به طور ژنتیکی و سرشتی آسیب پذیری بیشتری دارند.

7- کسانی که سابقه قبلی بیماریهای روانی و یا جسمی دارند، تاثیرپذیری بیشتری از استرس خواهند داشت.

8- مسائل مالی و نبودن حمایت اجتماعی و خانوادگی هم فرد را آسیب پذیرتر می سازد. وقتی فردی دچار سانحه یا مسئله ای می گردد، اگر از جانب خانواده، دوستان، همسایه ها، همکاران و آشنایان مورد حمایت عاطفی قرار نگیرد، احتمالاً دچار مسائل جسمی و روانی ناشی از آن حادثه خواهد گشت.

9- بالاخره درگیری ذهنی زیاد با مسائل روزمره انسان را شکننده و آسیب پذیر می سازد.

استرس ممکن است باعث بروز یا تشدید بیماریهای قلبی عروقی بویژه افزایش فشار خون گردد.

کسانی که در معرض استرسورهای روانی و اجتماعی و مالی قرار می گیرند بیش از سایرین دچار افزایش فشار خون می گردند.

استرس حتی ممکن است باعث سکته قلبی گردد.

هر چه استرس شدیدتر باشد احتمال بروز بیماریهای قلبی عروقی بیشتر است.

چگونه با استرس مقابله کنیم؟

به دو طریق می توان با استرس مقابله کرد:

- پیش بینی، شناسائی و پیشگیری از استرس

- سازگاری با استرس

در طریق اول باید سعی نمود، رویدادهای زندگی را پیش بینی کرده تا آن جا که مقدور است جلوی وقوع آن را گرفت. برخی از وقایع قابل پیش بینی و پیشگیری است.

به چند نمونه در این زمینه توجه فرمائید:

با رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی، اندازه حوادث رانندگی کاهش می یابد و خطر وقوع حادثه برای فردی که بیشترین رعایت مقررات را می نماید، بسیار ناچیز است. استرس های مربوط به حوادث رانندگی شامل: آسیب دیدگی، قطع عضو، خسارت مادی، آسیب و یا فوت آشنایان و وابستگان، شاهد صحنه تصادف بودن و با شاهد مرگ دیگری بودن است.

حتی الامکان از وام گرفتن، قرض گرفتن و خرید اقساطی اجتناب ورزیم. فقط در شرایطی اقدام به وام گرفتن، قرض گرفتن یا خرید به صورت قسطی نمائیم، که در توانائی باز پرداخت اقساط آن کاملاً مطمئن باشیم. قسط داشتن یک استرس مزمن بشمار می رود. نگرانی در خصوص سر رسید اقساط تاثیرات منفی و پایداری در انسان دارد. صدور چک در خصوصی که از نظر داشتن موجودی کافی بی اطلاع یا نامطمئن هستیم، استرس بشمار می رود. به همین منوال از بسیاری از استرس های مالی می توان اجتناب ورزید.

در برنامه ریزیهای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه دقت کنیم و زمان کافی برای انجام هر کاری را در نظر بگیریم. تعجیل در انجام کارها، چند کار را توام با هم انجام دادن، سر وقت در قرار حاضر نشدن، به تاخیر ... افتادن کارهای روزانه، دیر رسیدن به محل کار، دیر وقت به منزل رسیدن و همگی استرس محسوب می گردد. با تنظیم وقت و اجتناب از قبول کارهای مختلف توام با هم که وقت کافی برای انجام همه آن ها نداریم، می توانیم از این گونه استرس ها جلوگیری کنیم.

خودشناسی، اصلاح رفتار، بازنگری عملکرد و برخوردهای روزانه، تعالی شخصیت، خویشتن داری، صبر و حوصله، گذشت و ایثار مانع بروز برخی از استرسهای اجتماعی و خانوادگی می گردد. استرسهایی نظیر درگیریهای لفظی، عصبانیت ها، پرخاشگریها، ناسازگاریها، اختلاف با همسایه یا همکار یا همسر، کینه و نفرت و حسد همگی ناشی از عدم رعایت موارد فوق است.

قناعت و صرفه جویی مانع برخی از استرس های مالی می گردد.

صبر و حوصله و خویشتن داری در مواقع حوادث طبیعی و غیر طبیعی می تواند از تاثیرات استرس آمیز این گونه حوادث، به اندازه قابل توجهی بکاهد.

در پیشامدها و حوادث توکل بر خداوند داشته باشید و صبر پیشه کنید.

و بشارت ده صابرین را، کسانی که وقتی مصیبتی به آنان می رسد، می گویند: ما از خدائیم و بسوی او باز می گردیم قران کریم آیۀ 156 سوره بقره

علیرغم تمهیدات، باز هم بسیاری از حوادث و اتفاقات رخ می دهد که قابل اجتناب نیست. بسیاری از مسائل مالی یا اجتماعی غیر قابل اجتناب است. بسیاری از عوامل ایجاد کننده رویدادهای استرس آمیز زندگی، از کنترل فرد خارج است و یک نفر به تنهایی نمی تواند آن عوامل را برطرف نماید و مانع بروز حادثه و استرس گردد. بنابراین لازم است در درجه اول توکل بر خداوند داشته باشیم و با صبر و حوصله به مقابله با استرس بشتابیم.

در سازگاری با استرس چند نکته را باید در نظر گرفت:

از عجله بپرهیزیم.

تصمیمات عجولانه نگیریم.

از اضطراب و عصبانیت دوری کنیم.

با صبر و حوصله و دقت نظر راه های سازگاری و کنار آمدن با وقایع استرس آمیز زندگی را بیابیم.

به خاطر داشته باشیم هر مسئله ای راه حلی دارد، باید آن را یافت.

تسلیم مسائل نشده و در زندگی احساس بن بست نکنیم.

راه های مختلف برای سازگاری با رویدادهای استرس آمیز زندگی وجود دارد که چند نمونه آنها را نام می بریم:

توکل به خدا و خود را به خدا واگذار کردن و تقویت صبر و پایداری.

نرمش و ورزش منظم حداقل سه جلسه در هفته و هر جلسه حداقل به مدت نیم ساعت (بویژه پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری، کوه پیمائی).

(Meditation) مراقبه یا تمرین تمرکز و آموزش آرام سازی.

لبخند و شادی، خنده در مقابله با استرس معجزه می نماید.

اجتناب از عصبانیت و خصومت.

استفاده از دوش آب سرد در مواقع معینی در طول هفته برای استفاده از اوقات فراغت به نحو مطلوب.

کارهای هنری مورد علاقه.

سرگرمی و گردش در وقت مناسب.

گفتگوی محبت آمیز و محبت آمیز با اعضای خانواده.

مشورت با دیگران و اجتناب از تصمیم گیری های عجولانه و فردی.

-اوقاتی را به خود فقط خود- اختصاص دادن.

برای مقابله با استرس اقدامات جمعی هم مورد احتیاج است:

اصلاحات فرهنگی، اجتماعی و مالی در سطح جامعه.

بالا بردن سطح آگاهی پزشکان و دست اندرکاران بهداشت عمومی جامعه.

آموزش به وسیله وسایل ارتباط جمعی.

منبع: http://www.khanevadeyema.com

منبع: راسخون
انتشار: 2 مهر 1400 بروزرسانی: 2 مهر 1400 گردآورنده: s-iqc.ir شناسه مطلب: 493

به "شدت استرس به چه عواملی بستگی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شدت استرس به چه عواملی بستگی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید